FDC Immuno AU10V Progesteron Test

Hier vindt u een korte toelichting hoe de progesteron bepaald wordt en welk adviezen gegeven worden rondom de loopsheid. Deze omschrijving is gebaseerd op de test methode van de FDC Immuno AU10V Progesterone Test. Er wordt niet alleen gekeken naar de waarde van de test maar uw hond wordt ook inwendig onderzocht (endoscoop) om u nauwkeurig advies te kunnen geven.

Bacteriologisch onderzoek

Op dag 1 van de loopsheid adviseer ik mensen om een bacteriologisch onderzoek van de vagina/baarmoeder te laten uitvoeren. Hiermee kunnen bacteriën uitgesloten worden die de fertiliteit negatief kunnen beïnvloeden. De swab die genomen wordt zal naar het laboratorium gestuurd worden om de meest nauwkeurige resultaten te behalen. Het duurt ongeveer 4 tot 5 dagen voor dat de resultaten bekend zijn. Indien antibiotica nodig zijn, kan op deze manier zo nauwkeurig mogelijk de juiste antibiotica voor te schijven worden. Dit valt in het kader van Good Veterinary Practice. Op deze manier wordt er geen onnodig antibiotica aan uw teef gegeven en indien zij het wel nodig heeft kan er zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan worden. Dit ook om resistentie van antibiotica tegen te gaan.

Het optimale dekmoment bepalen

De eigenaar van de teef komt naar de praktijk met zijn teef rondom dag 7 van de loopsheid voor de eerste progesteron bepaling. Er wordt dan een klein bloed monster genomen van ongeveer 1.5 ml. Tijdens het bloed afname wordt standaard met een endoscopische camera onderzoek gedaan. Dit geeft aanvullende informatie om het optimale dekmoment te bepalen.

Het bloedmonster wordt afgedraaid in de centrifuge en het plasma wordt afgezogen in een aparte buisje. Wij gebruiken een comperatieve immuno assay met immuun fluorescentie techniek meet principe. Met de FDC Immuno AU10V Progesteron Test is het resultaat binnen een kwartier beschikbaar. Vanaf een waarde van 8 ng/ml is het mogelijk om te dekken.

Dek Advies

 0.0 t/m 1.9  Opnieuw Testen 3-4 dagen
 2.0 t/m 3.9 Opnieuw Testen 2-3 dagen
 4.0 t/m 6.9 Opnieuw Testen 1-2 dagen
 7.0 t/m 8.0 Opnieuw Testen 1 dag
 >8.0  Beginnen met dekken